Vücut Yağ Oranı

Cinsiyetiniz:  Erkek  Kadın
Ağırlığınız: kg.
Bel Çevreniz: cm.Vücut Yağ Oranınız:
Çıkan sonuca göre aşağıdaki tablodan hangi düzeyde olduğunuzu görebilirsiniz.
           
  ERKEK    KADIN   ORANLAR
  % 2-4   % 10-12   Minimum oran
  % 14-17 arası   % 21-24 arası   Normal sağlıklı beden
  % 18-25 arası   % 25-31 arası   Kabul edilebilir sınır
                
  
  ERKEK    KADIN   RİSK FAKTÖRÜ
  % 20 den düşük   % 27 den düşük   Risk taşımıyor
  % 20 - 25 arası   % 27 - 32 arası   Potansiyel-zayıf risk
  % 25 - 30 arası   % 32 - 37 arası   Orta derecede riskli
  % 30 üzeri   % 37 üzeri   Yüksek derecede riskli